Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.  J 5,14p

Bardzo prosimy o modlitwę za naszą fundację, naszych podopiecznych oraz grona ludzi z którymi współpracujemy. Jest dla nas mocą do działania i ogromnym wsparciem. To dzięki Waszej modlitwie i ufności Bogu mamy siły by działać, wpierać i ściągać niebo na ziemię. Ze swojej strony zapewniamy o naszej wdzięczności i wsparciu modlitewnym.
Bóg zapłać!